ติดต่อสอบถาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ประสานงานผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์

ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: +66 5596 2459

โทรสาร: +66 5596 2554

Email: architect.research@gmail.com

Facebook


แผนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ