ประกาศผลรางวัลบทความดีเด่น และ ประกาศผลรางวัลนวัตกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ผ่านระบบ Online Zoom และ Live)
สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
(ผ่านระบบ Online Zoom และ Live)


ลงทะเบียนแล้ว อย่าลืม add LINE กันนะคะ